Lihovar a likérka Velká Polom

spol. s r.o.

www.lihovar-polom.cz

Nedoceněná cena slivovice

Pokud máte stále pocit, že naše cena za slivovici je „vysoká“ na následujících řádcích se dozvíte z jakých nákladů vycházíme při jejím stanovování.

Když pominu veškeré prvotní investice (v řádech milionů) jakými jsou budovy, destilační kolona, skladovací nádrže, stáčecí linka a bezpečnostní prvky, tak základ ceny tvoří tyto položky:

Ovoce

Na vypálení 0,5l se počítá s ovocem v ceně kolem 35,– Kč (jinak řečeno, na jeden litr 50% slivovice potřebujete asi 10 kg ovoce které má hodnotu v průměru 70,– Kč, některé roky i 100,– Kč).

Energie

Pro vypálení jednoho litru spotřebujete 1m3 plynu a bohužel nevím, kolik elektřiny.

Mzdy

Ano, potřebujeme je zrovna tak, jako Vy

Obaly

0,5l láhev, kterou používáme stojí 7,– Kč včetně uzávěru, etikety a kolek cca 6,–Kč.

Marže

Koncová cena vždy obsahuje maloochodní marži.

Daně

Tohle zapomíná naprostá většina lidí a přitom to tvoří největší část ceny. Platíme spotřební daň ve výši 285,–Kč/l.a.a.(litr 100% alkoholu) a z celé částky ješte DPH 21%.

Dále si k tomu všemu připočtěte...

Pravidelné platby za likvidaci odpadů, výpalků, poplatky EKO-KOMu (za to, že uvádíte do oběhu sklo a papír), atesty slivovice akreditované laboratoři, přeměřování ZEHRu (lihového měřidla) a další každo-měsíční platby. No a pak vám někdo řekne, že je to drahé!

 

Copyright © 2007 Lihovar a likérka Velká Polom, spol. s.r.o. e-mail: lihovar.polom@volny.cz | XHTML 1.0 Strict | CSS